معرفی

مشخصات فردی

محمدرضا اسلامی

نام - نام خانوادگی : محمدرضا   اسلامی

پست الکترونیکی : mr_eslami@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : کارشناسی مهندسی مکانیک، 1968
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه پلی تکنیک تهران، ایران،

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک،
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه ایالتی لوئیزیانا، آمریکا، 1970

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : دکترای تخصّصی مهندسی مکانیک،
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه ایالتی لوئیزیانا، آمریکا، 1973

سوابق اجرایی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

استاد نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب و مدیر گروه

رئیس انجمن مهندسان مکانیک ایران

 عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

استادیار مهندسی مکانیک، دانشگاه ایالتی لوئیزیانا، 1969-1970

استادیار و دانشیار پژوهشی ناسا  1973-1970

رئیس بخش مهندسی فرهنگستان علوم ایران، 2005-2003

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

رئیس انجمن مهندسان مکانیک ایران

 عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

استادیار مهندسی مکانیک، دانشگاه ایالتی لوئیزیانا، 1969-1970

استادیار و دانشیار پژوهشی ناسا  1973-1970

رئیس بخش مهندسی فرهنگستان علوم ایران، 2005-2003تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

استادیار و دانشیار پژوهشی ناسا  1973-1970

رئیس بخش مهندسی فرهنگستان علوم ایران، 2005-2003نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مکانیک

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی-گروه مهندسی مکانیک

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه مهندسی مکانیک-تحصیلات تکمیلی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1369-10-01

محمدرضا اسلامی
محمدرضا اسلامی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی-گروه مهندسی مکانیک
مرتبه علمی :
    استاد
^